Vi leverer blant annet kontrollvekter, butikkvekter, EX-godkjente vekter og kranvekter.

Lover og regler

Om typegodkjenning av vekter
Vi får ofte spørsmål fra våre kunder om de behøver å bruke vekter som er godkjente for ”kjøp og salg” (OIML III) eller ikke. I Norge så er det det statlige Justervesenet som har ansvaret for disse internasjonale reglene og at lovverket følges. De sier følgende om emnet: 

Lovregler, godkjente vekter:
Et måleredskap brukes til økonomisk oppgjør når resultatet av en måling danner grunnlaget for beregning av den pengeverdien (prisen) som skal betales eller gjøres opp på annen måte, herunder beregning av verdier ved handelstransaksjoner og direkte salg til publikum, fastsettelse av innholdet i ferdigpakkede varer, avgift, toll, skatt, premie, bonus, akkord, bøter, vederlag, godtgjørelse, erstatning eller betaling av lignende art.

Dersom det brukes ikke-godkjente måleredskaper til produksjon av ferdigpakninger, skal innholdet i pakningene kontrolleres med et egnet og godkjent måleredskap. Justervesenet kan i det enkelte tilfelle godta stikkprøvebasert egenkontroll.

Gjeldene regelverk hos Justervesenet (ekstern lenke)

Forskrift om målenheter og måling (ekstern lenke)

T.A. Elektronikk AS

Adresse Sandnes:  
Gravarsveien 18
4306 Sandnes
Adresse Oslo:   
Johan Scharffenbergs vei 91A
0694 Oslo
Telefon, sentralbord:   51 66 65 17

Direktetelefon avd. Oslo:   99 28 58 12
Epost, avd. Oslo:   espen@taelektronikk.no
Følg oss i sosiale medier:

T.A. Elektronikk AS

Adresse Sandnes:  
Gravarsveien 18
4306 Sandnes
Adresse Oslo:   
Johan Scharffenbergs vei 91A
0694 Oslo
Telefon, sentralbord:   51 66 65 17

Direktetelefon avd. Oslo:   99 28 58 12
Epost, avd. Oslo:   espen@taelektronikk.no
facebook hvit sirkel
Følg oss på facebook!