12.september.2018

Prisøkning på enkelt etikettvarianter fra og med 17. september.

Prisøkning på enkelt etikettvarianter fra og med 17. september.
Vi må dessverre meddele at vi er nødt til å øke prisene på enkelte av våre etiketter fra 17. september 2018. Dette skyldes utelukkende økte råvarekostnader på verdensmarkedet hvor blant annet en viktig bestanddel som brukes i produksjonen av thermo etiketter har steget med nærmere 600% det siste året. Dette grunnet nedleggelse av flere store fabrikker i Kina som forsyner verdensmarkedet med denne råvaren. I første omgang har vi prøvd å begrense prisstigningen til kun å gjelde thermo etiketter, men ettersom det også er et sterkt press på andre råvarer som brukes i etikettproduksjon kan vi ikke utelukke at vi også etter hvert kan vi nødt til å øke prisene andre type etiketter. Vi holder igjen der vi kan, men enkelte varianter vil altså få en prisøkning på 2-4% og ber om forståelse for dette.


Telefon : 51666517 
Epost: post@taelektronikk.no
 

T.A. Elektronikk AS

Adresse Sandnes:  
Gravarsveien 18
4306 Sandnes
Adresse Oslo:   
Johan Scharffenbergs vei 91A
0694 Oslo
Telefon, sentralbord:   51 66 65 17

Direktetelefon avd. Oslo:   99 28 58 12
Epost, avd. Oslo:   espen@taelektronikk.no
Følg oss i sosiale medier:

T.A. Elektronikk AS

Adresse Sandnes:  
Gravarsveien 18
4306 Sandnes
Adresse Oslo:   
Johan Scharffenbergs vei 91A
0694 Oslo
Telefon, sentralbord:   51 66 65 17

Direktetelefon avd. Oslo:   99 28 58 12
Epost, avd. Oslo:   espen@taelektronikk.no
facebook hvit sirkel
Følg oss på facebook!